Kulturfjøset er i teglstein bygget før 1868. Det var i bruk som kufjøs til 1950-tallet. I 1979 ble det ombygd til korntørke og fra 2020 er det godkjent som kulturhus. Verdien av huset som kulturminne skal verdsettes og ivaretas ved at folk bruker det til aktiviteter. En organisasjon kalt Kulturfjøset (org nr 922 032 440) er etablert for å skape aktivitet i den gamle bygningen.

Målet er å lage

  • En kulturarena der stedsidentitet og lokal tilhørighet møter ulike kunstneriske uttrykk.
  • En arena som oppleves som en viktig møteplass for kunst- og kulturinteresserte der det autentiske oppleves som verdifullt.
  • En samlende arena for lokalt kulturliv.
  • En arena hvor lokale krefter, amatører og profesjonelle bidrar til gode opplevelser av og for publikum.

Kulturfjøset leies ut til publikum til private arrangementer og kulturarrangementer.

Kulturfjøset is a multifunctional venue built for hosting cultural events such as concerts, exhibitions and lectures, while also popular for weddings, yoga retreats, meetings and conferences. It was built some time before 1868 and used as a fjøs – a house for cows – before it was turned into a house to dry grain in 1980. After a major repurposing at the end of the 2010’s it got approved as a cultural house in 2020. The value of the building as a cultural monument must be valued and safeguarded by the people using it for activities.

An organization called Kulturfjøset (org nr 922 032 440) is established to create activity in the old barn.

Our aim is to make

  • A cultural arena where place identity and local belonging meet various artistic expressions.
  • An arena that is experienced as an important meeting place for people who are interested in art and culture where the authentic is experienced as valuable.
  • A unifying arena for local cultural expressions.
  • An arena where local forces, amateurs and professionals can contribute to create good experiences for the public. Kulturfjøset (the old barn) is also rented out to the public for private events and cultural events.

Nyheter:

Julemarked på Huser!

Den 18. og 19. november er det julemarked på Huser.

Les mer her.