Huser gård har etablert organisasjonen Kulturfjøset for å skape aktivitet i Kulturfjøset. Når lokalene ikke er i bruk av Wonderinn, som drifter overnatting på garden, inviterer vi ulike samarbeidspartnere til kulturaktiviteter.

Trollpinnen

Grøss og magi setter opp forestillingen Trollpinnen i juni måned. Første oppsetting var i 2020. Målgruppen er barn i følge med voksne. Ravinelandskapet er i hovedrollen og gjennom en vandring fra Fenstad kirke til gården fortelles historien om landskapet, historiske hendelser og dagens utfordringer. Samtidig for barna lære gamle håndverksteknikker når de
lager Trollpinnen – et verktøy som skal redde naturen.

Kulturminnebøndene

Gjennom ulike arrangement og seminarer bruker Kulturminnebøndene gården og fjøset til å skape entusiasme for kulturminner generelt og Vormadalen spesielt. Les mer på Kulturminnene.no.

Julegården og Juletreorientering

Julemarked på Kulturfjøset 24.11 – 25.11 2022

I november starter Kulturfjøset juleforberedelsene med Julegården, et todagers arrangement med markedsboder og aktiviteter for familien. Samtidig inviterer vi til Juletreorientering, i samarbeid med naboene. Møkkakjelleren tilbyr selvbetjent Julekafe i helgene fram til jul. Juletreorienteringen avsluttes til nyttår med trekning av gaver fra det lokale næringslivet.

2022 – 24 Kultursti

Kirkeravina ved Huser

Kulturfjøset skal i samarbeid med Viken fylkeskommune etablere en sti fra Fenstad kirke til Husersund, det gamle sundstedet ved Vorma. Fylkeskommunen har gitt midler til informasjonsskilt for å fortelle historien om kulturminnene Husersund og ferdselsvegen til Presteenkesetet Huser.

2022– 24 Otvor Dvor, Slovakia

Slovakias Ambassadør, Roman Buzek med delegasjonen fra Otvor Dvor og prosjektleder Natalia Strenkova (13.09.22)

Goals:

  • Access to contemporary art improved
  • Capacity of cultural players supported
  • Audience development supported

Read more on Otvor Dvor’s website: https://kcklastor.sk/kaviaren/projekty/

Historikk

2019 – 2021 Basta Kultursentrum, Slovakia http://bastakulturcentrum.sk/basta-zazemie-pre-obcianske-aktivity/