Teglsteinsfjøset på Presteenkesetet Huser leies ut til arrangementer i sommerhalvåret. Bygningen er på 10 x 20 m i to etasjer.

Første etasje består av en sal på 200 m2 med åpen himling og smårutetete vinduer. Kjelleren med kjøkken og toalett på 100 m2, har gråsteinsmur, betonggulv og et tak bygd som gamle kjørebruer.

Uteområdet er etablert med gamle planter.

Bygningen er fra 1800 tallet og er istandsatt etter kulturminnefaglige prinsipper med støtte fra Kulturminnefondet

Hagen og brygga til Presteenkesetet kan benyttes etter avtale.

Overnatting kan bestilles på gården.